İhtiyaç Duyduğunuz Sermaye ve Kurumsal Yönetim

Bordo Girişim Sermayesi Yatırım A.Ş. yüksek büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli şirketlere ortak olmak suretiyle finansman ve katma değer sağlayan bir girişim sermayesi yatırım şirketidir.

Amacımız; ortak olduğumuz şirketlere ihtiyaç duydukları sermaye ve kurumsal yönetim tecrübelerimizi aktararak yüksek karlılık sağlayan, verimli birer işletme haline gelmelerini ve uluslararası piyasalarda rekabetçi duruşlarını güçlendirerek ülke ekonomisine katkı yapmalarını sağlamaktır.

Akıllı Ortaklık

Kurumsal yönetim bilgilerimizi ve global ilişkilerimizi katarak ortak olduğumuz şirketlerin rekabetçiliğini artırır ve sektör lideri haline getiririz.

Gerçek Ortaklık

Kredi kuruluşu değiliz, ortaklığa elimizi taşın altına sokmaya hazır olarak başlarız. Takım oyununu, şeffaf ve katılımcı ortaklık kültürünü benimseriz.

Gerçekçi İş Planı

Global bir pazara hitap eden bir ürün veya hizmet için hazırlanmış gerçekçi bir iş planı ile başta yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji üretimi olmak üzere karlılık potansiyeline sahip sektörlere yatırım yaparız.

Yatırım Stratejimiz

Yatırım Stratejimiz

Her yatırım süreci kendi içinde çözümler gerektirmektedir ve standart değil esnek bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Bu anlayışla, şirketlerin günlük operasyonlarına doğrudan müdahale etmeden, şirket yönetimi ile beraber rekabet avantajı yaratacak yeni stratejileri belirlemekteyiz.

Aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda şirketlere yatırım yapmaktayız.

Şirket Kriterleri

Büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli şirketlere Şirket başına yatırım tutarı 1-20 milyon USD arasında olmakla birlikte, fırsatın ölçeğine bağlı olarak daha küçük veya büyük yatırımlar yapılabilir.

Eğitimli, deneyimli, yaratıcı, işini benimsemiş ve enerji seviyesi yüksek yönetim ekibine sahip, piyasa koşullarının üzerinde getiri sağlayabilecek, gerçekçi büyüme beklentisini yansıtan iş planı bulunan ve makul çıkış olanakları sağlayan şirketlere sermaye sağlamayı hedeflemekteyiz.

Kontrol ve Yönetim

 Yatırım yapılacak şirketlerde azınlık veya çoğunluk payına sahip olunabilir.

 Ortaklıklarımızın mali yönetim takımı Bordo Girişim tarafından belirlenmektedir.

 Kurumsal yönetim tecrübemiz ve küresel vizyonumuzla şirket büyümesine katkı sağlamak için Yönetim Kurulu seviyesinde temsil hakkı kullanmaktayız.

Hedef Sektörler

Başta yenilenebilir enerji, temiz teknoloji üretimi, bilişim teknolojileri, karavan-treyler üretimi, farmakoloji, enerji ve ihracat odaklı üretim olmak üzere karlılık potansiyeline göre tüm sektörlerde yatırım yapılabilir.

Fikirlerinize Değer Katıyoruz