Bordo Capital

İhtiyaç Duyduğunuz Sermaye ve Kurumsal Yönetim

Hakkımızda

Bordo Girişim Sermayesi Yatırım A.Ş. yüksek büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli şirketlere ortak olmak suretiyle finansman ve katma değer sağlayan bir girişim sermayesi yatırım şirketidir.

Amacımız; ortak olduğumuz şirketlere ihtiyaç duydukları sermaye ve kurumsal yönetim tecrübelerimizi aktararak yüksek karlılık sağlayan, verimli birer işletme haline gelmelerini ve uluslararası piyasalarda rekabetçi duruşlarını güçlendirerek ülke ekonomisine katkı yapmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Belirlenen sektörler içerisinde yüksek büyüme potansiyeline sahip, teknolojiye dayalı çözümleri bünyesinde geliştiren şirketlere sermaye ve kurumsal yönetim bilgisi aktararak bu şirketleri uluslararası rekabet gücüne sahip olacak hale getirmek ve Türk ekonomisine kazandırmaktır.

 

Misyonumuz

Yenilikçi girişimcilerin sermaye ve kurumsal yönetim eksikliği ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliklerini arttırarak rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlamak.

 

Temel Değerler

Girişimci Destekleri

Yenilikçilik, girişimcilik, üretkenlik

Gerçek ortaklık, risk alma

Ülke ekonomisine katkı

Takım Oyunu ve İşbirliği

Takım oyununu benimseyen şeffaf ve katılımcı ortaklık kültürü

Tecrübe ve bilgi paylaşımı

Fikri Hakların Korunması

Gizlilik

Girişimciye saygı

Etik değerlere bağlılık

Kalite