BORDO CAPITAL

Güvenilir ve Güçlü Yatırımlar

Yatırım Stratejimiz

Yatırım Stratejimiz

Her yatırım süreci kendi içinde çözümler gerektirmektedir ve standart değil esnek bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Bu anlayışla, şirketlerin günlük operasyonlarına doğrudan müdahale etmeden, şirket yönetimi ile beraber rekabet avantajı yaratacak yeni stratejileri belirlemekteyiz.

Aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda şirketlere yatırım yapmaktayız.

Şirket Kriterleri

Büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli şirketlere Şirket başına yatırım tutarı 1-20 milyon USD arasında olmakla birlikte, fırsatın ölçeğine bağlı olarak daha küçük veya büyük yatırımlar yapılabilir.

Eğitimli, deneyimli, yaratıcı, işini benimsemiş ve enerji seviyesi yüksek yönetim ekibine sahip, piyasa koşullarının üzerinde getiri sağlayabilecek, gerçekçi büyüme beklentisini yansıtan iş planı bulunan ve makul çıkış olanakları sağlayan şirketlere sermaye sağlamayı hedeflemekteyiz.

Kontrol ve Yönetim

 Yatırım yapılacak şirketlerde azınlık veya çoğunluk payına sahip olunabilir.

 Ortaklıklarımızın mali yönetim takımı Bordo Girişim tarafından belirlenmektedir.

 Kurumsal yönetim tecrübemiz ve küresel vizyonumuzla şirket büyümesine katkı sağlamak için Yönetim Kurulu seviyesinde temsil hakkı kullanmaktayız.

Hedef Sektörler

Başta yenilenebilir enerji, temiz teknoloji üretimi, bilişim teknolojileri, karavan-treyler üretimi, farmakoloji, enerji ve ihracat odaklı üretim olmak üzere karlılık potansiyeline göre tüm sektörlerde yatırım yapılabilir.

YATIRIM SÜRECİMİZ

01. Ön Değerlendirme Süreci

Yatırım yapılacak şirketler, aşağıdaki unsurlara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Geçmiş dönem performansı

Yönetimin deneyimli ve kurumsal yönetime inanmış olması

Ürün veya hizmetin sahip olduğu rekabet avantajı

Yüksek getiri beklentisini karşılama potansiyeli

Çıkış fırsatlarının çeşitliliği

02. Değerlendirme ve Onay Süreci

Ön değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan şirketler ile detaylı değerlendirme ve analiz sürecine geçilir. Uygun bulunanlar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Bu süreçte;

 Finansal tablolar incelenir.

 Sektör ve şirketin sektördeki pozisyonlanması analiz edilir.

 Şirketin insan kaynakları seviyesi değerlendirilir.

 Rakipler ve diğer paydaşlar incelenir.

 Müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları ve finans kurumlarından şirket hakkında bilgi edinilir.

 Tüm bilgiler ışığında yatırım raporu hazırlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

03. Anlaşmanın Yapılması Süreci

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şirketler için şirketin yönetiminin belirlendiği, ortakların hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği, kısmi ve tam çıkış senaryolarının belirtildiği pay sahipliği / pay devri sözleşmesi düzenlenir ve iş planında belirlenen tutarda yatırım yapılır.

04. Yönetim ve Denetim Süreci

Ortak olunan şirketlerde yönetim kurulu seviyesinde temsil hakkımız bulunmaktadır. Şirket ile uyumlu kurumsal yönetim ilkeleri oluşturularak kontrol noktaları belirlenir ve özellikle finansal denetim sistemi buna göre tekrar tasarlanır.

ÇIKIŞ STRATEJİMİZ

Sektöre ve yatırım yapılan şirketin koşullarına göre belirlenecek olmakla birlikte ortalama 3-7 yıl arasında çıkışın tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırımdan Çıkış Yöntemleri

 Halka arz

 Şirket ortaklarına geri satış

 Stratejik ortağa satış

 Finansal ortağa satış

seçeneklerinden en uygun olanı ve/veya olanları tercih edilerek yatırımdan çıkış sağlanır.